Nacionalna konferenca: Otroci brez doma – Izmenjava dobrih praks pri preprečevanju brezdomstva

Nacionalna konferenca Otroci brez doma – Izmenjava dobrih praks pri preprečevanju brezdomstva, ki je potekala 14. 3. 2014 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, je podala zanimiv prerez obstoječega stanja na področju brezdomnosti otrok v Sloveniji ter izpostavila ključne probleme znotraj raziskovalnega področja.

6 ključnih govornikov je v svojih prispevkih spregovorilo o pravicah mladih do obravnave na Centrih za socialno delo, o uživanju drog kot potencialnemu vzroku za brezdomstvo ter o urejanju položaja mladih polnoletnih po odhodu iz vzgojnih zavodov. Nacionalna konferenca je potekala v okviru evropskega projekta o brezdomnih otrocih (Runaway and Homeless Children Who Sleep Rough) s podporo programa Daphne.

Posebna gostja mag. Tanja Fajon, poslanka Evropskega parlamenta in članica Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ki je otvorila konferenco je poudarila, da se brezdomstvo pojavlja v raznoterih oblikah in da po podatkih Združenih narodov na ulicah po svetu spi kar 1,5 milijona otrok. Otroci so tudi tista skupina prebivalstva, ki je najbolj izpostavljena revščini. S krizo se ta problem tudi v Evropi vse bolj povečuje. Evropsko stanje je nadalje povzela tuja gostja prof. Kate Moss, vodja projekta iz Univerze v Wolverhamptonu, ki je izpostavila pomen ozaveščanja javnosti o vse večjem obsegu in razširjenosti problemov brezdomnih otrok in mladine. Poudarila je, da otroška brezdomnost tudi v Sloveniji ni tako redka, vendar pri nas ni na voljo nikakršnih statistik. Velik problem so predvsem mladi polnoletni po odhodu iz vzgojnih zavodov, ki lahko zlahka postanejo brezdomni.

Nenad Stojanović (CSD Grosuplje), je spregovoril o pravicah mladih do strokovne obravnave na Centrih za socialno delo. O položaju mladih je nadaljeval tudi doc. dr. Milko Poštrak (Fakulteta za socialno delo), ki je izpostavil vprašanje, s kakimi težavami se srečujejo mladi, ki ob ali neposredno po nastopu polnoletnosti zapuščajo vzgojni in prevzgojni zavod ali druge sorodne ustanove ali rejniško družino, ob tem pa nimajo več stikov z matično družino ali le-te ni več. Prim. Jasna Čuk Rupnik, dr. med. (Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ZD Logatec), se je dotaknila uživanja prepovedanih drog med mladimi, ki lahko posledično vodi tudi do brezdomstva. Doc. dr. Andrej Naterer (Filozofska fakulteta Maribor), se je v svojem prispevku na konferenci osredotočil na pojav cestnih otrok v evropskem in svetovnem merilu in spregovoril o tem, zakaj fenomena v takšni obliki zaenkrat še ne zaznavamo v Sloveniji. Tone Dolčič (namestnik Varuhinje človekovih pravic) je konferenco zaokrožil z nekaterimi odprtimi vprašanji in dilemami, s katerimi se je v dosedanjem delu z otroci srečal Varuh človekovih pravic ter tudi opozoril na nekatere ključne določbe Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jih je treba upoštevati pri obravnavani problematiki.

Konferenco je povzela programska vodja Manuela Ham (Krizni center Palčica) z ugotovitvijo, da Slovenija problema trajnega brezdomstva za otroke praktično nima, zahvaljujoč dobri mreži Kriznih centrov za mlade in otroke. Problem pa se pojavlja med mlajšimi polnoletnimi ob izhodu iz rejniških družin ali zavodov. Ti so zaradi zakonodaje praktično prepuščeni ulici. Podobno se dogaja z mladostniki, ki so uporabniki drog. Zahvaljujoč konferenci smo se dotaknili perečih vprašanj, predvsem pa začeli iskati rešitve kako izboljšati obstoječi sistem.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers
cookie consent